Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica ušetrila viac ako 40 percent nákladov na vykurovanie

2.3.2018

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, investovala takmer 400 000 eur do nového tepelného hospodárstva. Modernizácia by mala mať v budúcnosti významný podiel na pozitívnom hospodárení v zdravotníckom zariadení.

Zlatomoravecká nemocnica ukončila výstavbu moderného tepelného hospodárstva, ktoré zabezpečí moderný spôsob vykurovania zdravotníckeho zariadenia. Najvýznamnejší  investičný zámer za uplynulý rok sa výrazne podpíše pod znížené náklady na samotnú prevádzku.

Nové technologické zariadenie nahradilo stratový centrálny zdroj, ktorý bol nahradený a odpojený.  Využitie novodobých technológií umožňuje diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne  a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla.

,,Vybudovať moderné tepelné hospodárstvo bolo nevyhnutnosťou vzhľadom na straty a technickú náročnosť zastaralého vykurovacieho systému. Nemocnici reálne hrozilo, že ostane bez tepla. S prihliadnutím na výšku investície ju možno označiť za strategickú. Ušetrené finančné prostriedky plánujeme využiť na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov zlatomoraveckého regiónu," uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška.

Investícia maximálne využíva moderné trendy v produkcii tepla. Nemocnica bude v budúcnosti profitovať z výrazného zníženia spotreby plynu, tepelných strát, zvýšenej účinnosti dodávok tepla a teplej vody. Prínos sa očakáva i v podobe úspor na strane spotreby. Plánovaný odhad zníženia nákladov na energie pre rok 2018  by mal predstavovať takmer 77 000  eur. Uvedenie moderných technológií do prevádzky má nielen ekonomický ale aj ekologický význam.

Nemocnica Zlaté Moravce je nemocnica pavilónového typu. Základný rajón tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice. Po zániku nemocnice v Novej Bani poskytuje zlatomoravecká nemocnica zdravotnícke služby i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa

Späť