Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

3.8.2017

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, plánuje v najbližšej dobe vynaložiť približne 400 000 eur do rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Investícia vo veľkej miere prispeje k pozitívnemu hospodáreniu v nasledujúcich rokoch.

Zlatomoravecká nemocnica rozbehla výstavbu moderného tepelného hospodárstva, ktoré zabezpečí bezproblémový chod zdravotníckeho zariadenia. Investičným zámerom sa výrazne znížia náklady na samotnú prevádzku, čím nezávislý prevádzkový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody pozitívne ovplyvní aj hospodársky výsledok nemocnice.

Po spustení nového technologického zariadenia do prevádzky bude pôvodný stratový centrálny zdroj odpojený. Využitie nových technológií umožní diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne  a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla. Počas výstavby na prepojenie jednotlivých budov s kotolňou budú v maximálnej miere využité jestvujúce teplovodné kanály, čo praxi znamená, že dôjde k minimálnym rozkopávkam cestnej komunikácie.

,,Úvodnú fázu už máme za sebou, v súčasnosti podnikáme potrebné kroky k úspešnej realizácii projektu," uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška.

Cieľom investície je maximálne využitie moderných trendov v produkcii tepla. Nemocnica bude v budúcnosti profitovať z výrazného zníženia spotreby plynu, tepelných strát, zvýšenej účinnosti dodávok tepla a teplej vody. Prínosom majú byť i úspory na strane spotreby. Uvedenie do prevádzky moderných technológií bude mať okrem ekonomického aj ekologický význam.

Nemocnica Zlaté Moravce je nemocnica pavilónového typu. Základný rajón tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice. Po zániku nemocnice v Novej Bani poskytuje zlatomoravecká nemocnica zdravotnícke služby i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa.

Späť