Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti, návštevy, verejnosť

Informácie ako podať infožiadosť

Spoločnosť Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. zmysle § 2, ods. (1) a (2) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nie je povinnou osobou.