Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva aktuálne pracuje na 21 lôžkach a 5 lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti. Naše oddelenie pozostáva z jednej ošetrovacej jednotky, na ktorej poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochorením vnútorných orgánov, novoprijatých na doporučenie z ambulantnej starostlivosti alebo u pacientov preložených na naše oddelenie z iných oddelení, resp. preložených z iných zdravotných zariadení. Chod oddelenia je zabezpečený 5 internými lekármi nemocnice a 6 externými lekármi.

Zabezpečujeme základnú starostlivosť, vykonávame diagnostické a liečebné úkony vyplývajúce zo zdravotného stavu pacienta, často krát v spolupráci s inými oddeleniami nemocnice.

Pacientom na našom oddelení ponúkame dvoj, troj, štvorlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením na poschodí ako aj dve jednolôžkové izby v rámci nadštandardnej starostlivosti. Hospitalizácia na oddelení vnútorného lekárstva si nevyžaduje predošlé objednávanie, pacienti sú vybavovaní bez čakacích lehôt.


Návštevné hodiny

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Mimo návštevných dní sú návštevy povolené so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.